hdjav.club

Bestyrelsen

Om skolen

Bestyrelsen

Ladelund Efterskole er en selvejende institution. Det betyder, at der siden efterskolens start i 1999, har stået en kreds af mennesker bag skolen og det idégrundlag skolen bygger på.

Som efterskole er Ladelund forholdsvis ny. Men før efterskolen flyttede ind, husede bygningerne både Landbrugsskole og Mejeriskole i næsten 120 år. Skolen startede i 1879 som privat skole, ejet af skolens grundlægger Niels Pedersen. Senere blev skolen omdannet først til aktieselskab og senere til en selvejende institution.

Bestyrelsen

Ladelunds skolekreds

Ladelund Landbrugsskole havde en meget stor og trofast skolekreds. Skolekredsen bestod af gamle elever, lokale aktive mennesker og andre med forskellig tilknytning til skolen. Det var netop denne skolekreds, der kom til at danne det stærke bagland, som muliggjorde starten af Ladelund Efterskole. Den skolekreds, der i dag står bag Ladelund Efterskole, består således af lokale mennesker og tidligere elever og forældre.

For at Ladelund Efterskole også i fremtiden kan komme til at stå som en stærk og udviklingsorienteret skole med dybe rødder i det lokale samfund og i den brugerkreds, skolen i dag har, er det nødvendigt, at skolekredsen hele tiden får nye kræfter.

Bestyrelsen

Hvad er et skolekredsmedlem og hvad laver de?

Et medlem af Ladelund Efterskoles skolekreds føler sig knyttet til – og har lyst til at støtte Ladelund Efterskole og arbejdets med at give unge mennesker et indholdsrigt efterskoleliv på en fri skole. Et skolekredsmedlem støtter skolens værdigrundlag.

Som skolekredsmedlem kan du stemme til skolens generalforsamling, du kan vælges til skolens bestyrelse og du har – hvis det har interesse – ret til at få indsigt i skolens økonomi. Derudover får du tilsendt skolens vedtægter, årsskrift og nyhedsbrevet ‘Ladelund Nyt’ samt invitationer til skolens arrangementer. Det er desuden skolekredsen, der vælger skolens bestyrelse på syv medlemmer.

Ved generalforsamlingen 2021 består bestyrelsen af følgende:

Formand:
Susanne Steiner, Vamdrup
Mobil: 4036 3715 Mail: steiner1705@hotmail.com

Næstformand:
Thomas Grønbech, Brørup
Mobil: 2942 8096 Mail: thomasgrqn@hotmail.dk

Medlemmer:
Anna Simonsen Jensen
Claes Olesen Christensen
Søren Ø.W. Andersen
Bodil Riber Jensen
Marie Schelde Jensen

14.10.2021

Studietur 10. klasserne

11.10.2021

9. klasserne i Berlin

11.10.2021

Forældredag og efterskolernes dag